Her Story – Magda Sekuła-Lemberger

Her Story – Magda Sekuła-Lemberger

Jeśli coś Cię zatrzyma, to zatrzyma Cię historia, pasja, zgoda na indywidualność. Nie zatrzyma Cię traktowanie siebie jak produktu z hipermarketu. W dobrym mówieniu ważne jest przyzwolenie na bycie sobą. I pytanie kim ja jestem i po co ja tam w ogóle wychodzę?