Her story dr Magdalena Kumor

Her story dr Magdalena Kumor

„Porozumienie bez Przemocy pomaga każdemu z nas nawiązać kontakt z innymi i z sobą samym w taki sposób, żeby mogło rozkwitać wrodzone nam współczucie” Marshall B. Rosenberg — Magdo, spotkałyśmy się na zajęciach w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii. Ty,...