Program Dojrzewalni Liderek

To esencja rozwojowego know how dla współczesnych kobiet, które chcą tworzyć swoje dobre życie i inspirować innych do jakościowych działań, współpracy, twórczości czy troski.

Sedno tego programu polega na systematycznej, przemyślanej pracy nad wzmacnianiem siebie, poprzez rozwój samoświadomości oraz szlifowanie istotnych dla liderki umiejętności.

Program składa się z 4 kroków, a każdy z nich z trzech spotkań, łącznie to 240 godzin dydaktycznych treningów i szkoleń oraz  sesji follow up.

 Jeśli chcesz ze spokojem patrzeć na siebie jaką jesteś, bez wybielania i bez umniejszania, jeśli doświadczyłaś lub przeczuwasz, że z miejsca głębokiej samoakceptacji, łatwiej zadać sobie pytanie o następny krok, o to co jest ważne, tu i teraz, w końcu, jeśli chcesz podejmować działania, w których wartość naprawdę wierzysz – zapraszamy Cię do zapoznania się z naszym programem.


Lucyna Wieczorek, Magda Przybysz, Ewa Tyralik & team

„Nigdy nie lekceważ wpływu, jaki możesz mieć na to, co dzieje się dookoła. Historia nie raz już nam pokazała, że odwaga potrafi być zaraźliwa, a nadzieja może zacząć żyć własnym życiem.”

Michelle Obama

Krok 1- Budowanie siebie

TRENING INTERPERSONALNY
 

Celem treningu jest poszerzenie świadomości i autodiagnoza własnych uczuć, potrzeb i postaw w relacjach. Ta świadomość to baza do tworzenia takich związków z innymi, w których jest przestrzeń dla ja i dla my. Jest tyle zaufania, bliskości i wolności ile potrzebujemy. Można powiedzieć, że trening ten jest praktykowaniem umiejętności interpersonalnych tu i teraz.

Poprzez informację zwrotną otrzymujemy wiedzę o tym na ile nasze komunikaty są zgodne z naszymi intencjami, na ile są czytelne dla odbiorców, dowiadujemy się też czy służą spełnianiu naszych potrzeb czy też przynoszą skutek odwrotny od świadomie planowanego? Możemy także na bieżąco ćwiczyć nowe zachowania, decydować się na przeformułowanie czy doprecyzowanie komunikatów i sprawdzać jaki wpływ wywierają na rozmówcach.

Ważnym aspektem treningu jest nauka udzielania informacji zwrotnych, ale także ich przyjmowania.

Przykładowe pytania, na które szukamy odpowiedzi: co wnoszę swoją obecnością? Jakie emocje wywołuje w innych osobach? Kto mnie przyciąga, a kogo ja przyciągam? Jaka jest moja ulubiona lub automatycznie zajmowana rola? Czy ona mi służy? Jakie chcę zająć miejsce w tej grupie?

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem emocjonalnym, rodzajem lustra, w którym możemy dostrzec mechanizmy naszej komunikacji, doświadczeniem, po którym często –  cytując jedną z uczestniczek –  „człowiek, już nie jest taki sam”.

TRENING INTRAPSYCHICZNY GESTALT

 

„Bądź tym kim jesteś i mów to, co czujesz, ponieważ ci, którzy mają z tym problem nie są ważni,

a ci, którzy są ważni nie mają z tym problemu.”

Fritz Perls

 

Jest to czas głębokiej refleksji nad sobą. Celem tej  refleksji jest poszerzenie świadomości – po to, aby mieć więcej wyboru w życiu.

Metoda Gestalt jest częścią psychologii humanistycznej, w której bardzo istotnymi wartościami są odpowiedzialność za własne życie oraz przekonanie, że świadomość daje nam wybór. Od nas zależy, co z tą możliwością wyboru zrobimy.

Celem treningu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat podejścia Gestalt oraz praktyka umiejętności precyzyjnego odczytywania oraz wyrażania własnych odczuć, potrzeb i myśli w wybranych sytuacjach, a także praktyka umiejętności korekty działań w oparciu o poszerzoną świadomość.

Na tym spotkaniu pracujemy podążając za procesem grupy.

TRENING INTEGRUJACY CIAŁO - UMYSŁ
 

Ciało i umysł są częścią tego samego systemu, to co dzieje się w umyśle ma swoje odzwierciedlenie w ciele, a to jak czujemy się w naszym ciele wpływa na nasze samopoczucie.

Spotkanie ma dwa główne wątki. Pierwszym z nich jest diagnoza stylów zachowania na podstawie testu psychologicznego. Następnie związana z tym refleksja na temat posiadanych zasobów oraz  wyznaczenie indywidualnych kierunków dalszego rozwoju.

Drugim jest praca ze świadomością ciała jako jednym z istotnych kluczy do siebie samej. Będziemy rozwijać doświadczenia związane z naszą cielesnością za pomocą ćwiczeń zaczerpniętych z Body-mind centering, Metody Feldenkraisa, i treningu uważności . Będziemy przyglądać się co nam służy, a co nie, trenować wyłapywanie tych pierwszych najwcześniejszych sygnałów.

Krok 2 – Budowanie relacji

TRENING KOMUNIKACJI OPARTEJ NA EMPATII
 

“To co powiesz, może zmienić świat” 

M.Rosenberg

 

Uważamy, że umiejętność empatycznego komunikowania, która zmienia świat wokół nas, jest szczególnym zasobem Liderki.

Wielu autorów, m.in.Brene Brown uważa, że empatia to umiejętność. Z tym wiąże się dobra wiadomość, że można się jej nauczyć, o ile nie mamy uszkodzeń neurologicznych.

Jednocześnie empatia to sposób samorozwoju, pozwala przejść od ja do my, albo od ja do ty – choć na chwilę. Pozwala też wrócić do ja, gdy za daleko się od siebie oddaliliśmy. W życiu niejednej osoby to doświadczenie rewolucyjne. Podobnie jak doświadczenie rozróżnienia pomiędzy empatią, sympatią, a życzliwością.

Celem tego treningu jest przedstawienie i praktyka podstawowych zasad empatycznej komunikacji w oparciu o podejście „Porozumienie bez przemocy” (ang. Nonviolent Communication, wg. M.Rosenberga).

Uczestniczki szkolenia poznają podstawowe założenia podejścia wg M. Rosenberga i dowiedzą się m.in.:

– jak rozumiemy przemoc wg M.Ghandiego i M.Rosenberga?

– jak język uczuć i potrzeb wpływa na jakość komunikacji?

– co to znaczy, że na spełnienie każdej potrzeby istnieje wiele strategii i jak to wpływa na jakość relacji?

– jak wygląda model komunikacji wg 4 kroków

– czym jest empatia wg D.Siegala i wg M.Rosenberga?

Uczestniczki szkolenia będą praktykować następujące umiejętności:

– odróżniania obserwacji od ocen i interpretacji

– odróżniania uczuć od myśli

– odróżniania potrzeb od strategii

– odróżniania próśb od żądań

– formułowania komunikatu 4 stopniowego

– empatycznego słuchania

TRENING EMPATII WOBEC SIEBIE I "OSWAJANIA CIENIA"
 

„Wszystko, co irytuje nas w innych może nas zaprowadzić do zrozumienia samego siebie.”

Carl Jung

To autorskie spotkanie jest oparte na założeniach NVC oraz klasycznej wiedzy z zakresu powstawania „cienia”. Ma też aspekty pracy grupowej opartej na informacji zwrotnej.

W czasie spotkania realizujemy trzy cele. Pierwszym z nich jest praktyka empatycznego słuchania. Zdobycie wiedzy na temat komunikatów blokujących empatię oraz umiejętność ich odczytywania i transformowania. Praktykowanie umiejętności empatycznego słuchania komunikatów zawierających oceny „myśli szakala”

Drugim celem jest zdobycie wiedzy na temat mechanizmu powstawania „cienia” wg C.G.Junga, F.Perlsa i K.Wilbera oraz praktyka umiejętności integrowania cienia wg koncepcji J.Shereera. Można powiedzieć, że celem spotkania jest przybliżenie się do tych obszarów siebie, które określamy jako „nie ja”. Niechciane, niewygodne, zepchnięte do piwnicy psyche, przez Freuda nazywane nieświadomością, przez Junga cieniem, a w praktyce to nasze skarby.

Skoro nasze życie wygląda tak jak wygląda kiedy mamy  do dyspozycji „wszystko” oprócz cienia, to jak by wyglądało gdybyśmy zrobili to czego do tej pory nie robiliśmy? Czyli co? Tego właśnie będziemy poszukiwać.

Trzecim celem tego szkolenia jest oswajanie emocji związanych z byciem w grupie na eksponowanym stanowisku, w eksponowanej roli. Uświadomienie sobie tych emocji i wypracowanie własnych sposobów na radzenie sobie z nimi. Umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacji bycia w grupie jest jednym z bazowych potencjałów liderki.

TRENING LIDERSKIEGO INSPIROWANIA I WSPIERANIA INNYCH
 

Celem tego spotkania jest pogłębienie własnego rozumienia roli liderki oraz trening umiejętności wspierania osób, z którymi współdziałamy.

W jakim obszarze życia jesteś liderką? Jaką liderką jesteś, a jaką chcesz być? Co ta rola Ci daje, a co zabiera? W jaki sposób budujesz swój autorytet? Jak budować autorytet świadomie i na czym go oprzeć?

W bycie liderką wpisany jest pewien rodzaj samotności. Dzieje się tak, kiedy wyznaczamy nowe kierunki, kiedy podejmujemy trudne decyzje, kiedy idziemy do przodu, ale jeszcze nie widać światełka w tunelu. Jednocześnie większość z nas wie, że na co dzień bardzo potrzebujemy mieć dobrych współpracowników.

Jednym ze sposobów na zbudowanie wspierającego zespołu jest umiejętne wspieranie osób współpracujących w ich wzrastaniu, aby współpraca była jak najbardziej efektywna, aby jak najczęściej doświadczać flow.

Celem tego spotkania jest praktyka wspierania innych osób w rozwoju poprzez dwa sprawdzone narzędzia:

– informację zwrotną

– elementy coachingu opartego na empatii

W czasie spotkania zaprezentujemy wiedzę dotyczącą zasad udzielania informacji zwrotnej oraz przykładowe jej modele, a także model coachingu opartego na empatii wraz z przykładami zastosowań.

Jak zwykle, główną częścią spotkania będzie praktyka, tym razem będziemy praktykować:

– udzielanie rozwojowej informacji zwrotnej wg modelu 4 kroków M.Rosenberga w przykładowych sytuacjach z życia uczestniczek

– prowadzenie rozmów wspierających rozwiązywanie problemów z zastosowaniem cyklu coachingowego.

Krok 3 – Budowanie marki

TRENING TWÓRCZOŚCI I WYRAŻANIA SIEBIE
 

Podczas tego spotkania skupimy się na dwóch rzeczach: treści i formie.

Pierwsza z nich będzie oparta na odnajdywaniu i wzmacnianiu w sobie odwagi do wyrażania siebie, kontaktowania się z ważnymi dla nas wartościami  oraz na odnajdywaniu naszego głównego przesłania jako liderek.

Drugim ważnym elementem będzie nadawanie adekwatnej formy. Nie tylko CO mówimy, ale także W JAKI SPOSÓB ma ogromne znaczenie dla czytelności przekazu i transparentności.

Spotkanie będzie składało się z praktycznych ćwiczeń zaczerpniętych z neurofizjologii i sztuk scenicznych: praca z głosem, oddechem, przestrzenią i spójną mową ciała. Uczestniczki będą mogły wypróbować różne strategie  wyrażania siebie w atmosferze bezpieczeństwa i dobrej zabawy oraz wzmocnić się dzięki empatycznej informacji zwrotnej. Określą swoje mocne strony oraz obszary do pracy.

TRENING DOCENIANIA SIEBIE I WYCENIANIA WKŁADU
 

Nie mam wątpliwości, że aby mieć łatwość w wycenianiu swojego wkładu, prędzej czy później przychodzi nam się zmierzyć z tematem poczucia własnej wartości, wiary w siebie oraz w swoją twórczość. Dodatkowo w głowach mieszkają nam rozmaite przekonania, które, choć szlachetne, wcale nas nie wspierają w materializowaniu naszych celów. Jak na przykład pojawiające się wątpliwości, czy to, co robimy ma sens, czy jest konkretne i potrzebne. Czy wewnętrzny głos, że uganianie się za pieniędzmi jest niskie, albo że nasza praca odbywa się kosztem rodziny i że zawsze trzeba coś poświęcić.

 

Podczas tego treningu: wyciągniemy na światło dzienne blokujące nas w działaniu przekonania, odnajdziemy wartości, na straży których te przekonania stoją i nauczymy się je zamieniać na przekonania nam służące.

Zrobimy ewidencję naszych (często nieuświadomionych) zasobów i zastanowimy się, czego jeszcze potrzebujemy, aby poczuć się w pełni wyposażoną w liderskie umiejętności.

Przećwiczymy wspieranie siebie w procesie autoempatii, gdy ktoś z zewnątrz nie docenia tego, co wnosimy.

Poznamy zasady realistycznego wyceniania naszego wkładu, aby śmiało o nim mówić.

TRENING KOMUNIKOWANIA SWOICH WARTOŚCI GRUPIE ORAZ ANTAGONISTOM
 

 

Fakt, że coś zostało powiedziane, nie jest równoznaczny z komunikacją.

Jeśli ktoś nie budzi zaufania tym, co mówi, w głowie słuchaczy często pojawia się monolog, będący polemiką z tym, co słyszą. Podobnie dzieje się, gdy dzieli nas ze słuchaczami konflikt wartości. Jest jednak coś, co pomaga liderom pociągać za sobą innych i pozostawać przy sobie, gdy inni się nie zgadzają. Tym czymś jest spójność wewnętrzna.

Podczas treningu skupimy się na ćwiczeniach wspierających budowanie spójności wewnętrznej odnośnie ciebie jako liderskiej marki.

W trakcie tego spotkania dowiesz się również, na jakie elementy wystąpień publicznych masz wpływ, a na jakie nie oraz jak przedstawiać to, co masz do zakomunikowania, zwiększając szansę na porozumienie między tobą a twoją publicznością, nawet jeśli jest ci nieprzychylna.

Nauczysz się dbać o jeden z ważniejszych momentów – etap przygotowawczy, który pomoże ci zbudować (i utrzymać) pewność siebie w trakcie prezentowania się przed innymi. Dowiesz się jak określać cele i odkrywać potrzeby – Twoje i Twoje publiczności; poznasz zasadę KISS i inne techniki ułatwiające ci budowanie jasnych i dopasowanych komunikatów.

Przećwiczysz w praktyce komunikowanie Twoich wartości i stawanie za sobą wobec antagonistów.

Krok 4 – Budowanie sieci wsparcia

Spotkanie 1. TWÓRCZA INTELIGENCJA
 

W czasie tego spotkanie Uczestniczki doświadczą, jak można uwolnić potencjał grupy i poznawać nawzajem swoje know-how. Doświadczą, jak inspirować się korzystając z możliwości zmiany perspektyw (marzycielki, krytyczki i realistki),  a także jak uczyć się od innych  skutecznych liderek.

Spotkanie 2. KONTAKT ZE SOBĄ I RELACJE
 

W czasie tego spotkania doświadczymy działania wsparcia, które płynie z autentycznego, empatycznego słuchania, bez oceniania, oraz poznamy zasady służące stworzeniu i działaniu grupy empatii.

Spotkanie 3. PRACA I BIZNES
 

W czasie tego spotkania sprawdzimy, czy odpowiada ci wsparcie w grupie mastermindowej.

Będziesz mieć okazję docenić to, co się udało i skorzystać z burzy mózgów dedykowanej nurtującemu Cię pytaniu. Będziesz mogła również przećwiczyć “na sucho” czekającą Cię trudną rozmowę, wystąpienie, prezentację i skorzystać z informacji zwrotnych oraz podpowiedzi grupy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
Bazując na informacjach zwrotnych od ponad 500 klientek naszych dlugofalowych programów rozwoju spodziewamy się następujących korzyści z udziału w tym procesie:
1.wzrost subiektywnie odczuwanej samoakceptacji i poczucia własnej wartości
2.więcej świadomości posiadanych zasobów i źródeł mocy, które dodają Ci energii
3.więcej pewności siebie w podejmowanych działaniach
4.więcej pewności siebie w relacjach i umiejętności budowania relacji opartych na zaufaniu
5. więcej pewności siebie w wyrażaniu swojego zdania
6. więcej empatii wobec siebie i innych
7. więcej umiejętności budowania sieci wsparcia i sięgania po pomoc.
8. więcej wiedzy na temat posiadanych liderskich zasobów

%

ponad 93% satysfakcji z udziału w naszych długofalowych programach

„Jeśli twoje działania inspirują innych,

by odważnie marzyli,

uczyli się więcej

i byli coraz lepsi,

to znaczy,

że jesteś wspaniałą liderką”

Dolly Parton.