Polityka prywatności i bezpieczeństwa Dojrzewalni Liderek

Projekt Dojrzewalnia Liderek jest realizowany w partnerstwie firm: Szkoła Trenerów sp. z o.o., NIP 536 191 83 31 i Laboratorium Porozumienia, Ewa Tyralik – Kulpa, NIP 548 199 55 87.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, postanowiliśmy udostępnić dokument, który prezentuje dotyczące przetwarzania danych stanowisko ww. firm.

Dane osobowe

Szkoła Trenerów sp. z o.o. i Laboratorium Porozumienia, Ewa Tyralik – Kulpa gromadzą dane osobowe w celu efektywnej obsługi realizowanych szkoleń i konferencji, promocji tworzonych produktów oraz wyczerpującej informacji dotyczącej świadczonych usług skierowanej do potencjalnych odbiorców tych usług.
Danych osobowe są przetwarzane przez firmę hostingową (obecnie Nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków).
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawienia.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Trenerów sp. z o.o., NIP 536 191 83 31, REGON 360546935, z z siedzibą w Jachrance, adres: Jachranka 75H / 10, 05-140 Jachranka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000538965, kapitał zakładowy 5.000,00 zł oraz Laboratorium Porozumienia, Ewa Tyralik – Kulpa, NIP 5481995587, REGON 147123504, ul. Okopowa 29A/16, 01-059 Warszawa.

Rejestracja

Rejestracja do Newsletter’a Dojrzewalni Liderek wymaga podania adresu poczty elektronicznej odbiorcy Newsletter’a. Jest to warunek konieczny skorzystania z tej usługi.
Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione informacje.
Dane osobowe zebrane w trakcie korespondencji pomiędzy Dojrzewalnią Liderek a zainteresowaną osobą będą wykorzystane w celu odpowiedzi na zadane przez nią pytanie lub w celu zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy Dojrzewalnią Liderek a osobą zainteresowaną.

Informacje podane w formularzach wykorzystywane są do kontaktów z Klientami Dojrzewalni Liderek oraz realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wszelkie gromadzone informacje, są przechowywane i przetwarzane przez Dojrzewalni Liderek z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Udostępnianie danych

Każda osoba korzystająca z usług Dojrzewalni Liderek posiada możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jej usług i udostępniać informacje na swój temat. Rejestracja jest dobrowolną decyzją użytkownika.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgromadzone przez Dojrzewalnię Liderek dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Dojrzewalnia Liderek może udostępnić zgromadzone dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa osoby korzystającej z usług Dojrzewalni Liderek może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku jej komputera. Znajdują się w nich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
Za pomocą plików Cookies nie jest możliwa identyfikacja użytkownika ani przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pliki cookies są przechowywane na komputerach użytkowników w celu: lepszego dopasowania aplikacji do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika, tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Za pomocą zmiany ustawień można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej Dojrzewalni Liderek.

Cel polityki prywatności i bezpieczeństwa

Celem Dojrzewalni Liderek jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony zgromadzonym danym osobowym. Dojrzewalni Liderek zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności i bezpieczeństwa o czym niezwłocznie będzie informować na swojej stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości mailowych wysyłanych do użytkowników.

Każdą osobę korzystającą z serwisu i usług Dojrzewalni Liderek obowiązuje aktualna polityka prywatności.
Serwis nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszego serwisu, nie prenumerować elektronicznych biuletynów, e-learningów itp. oraz nie udostępniać swoich danych osobowych.

Dojrzewalnia Liderek jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres mailowy: opinie@dojrzewalnialiderek.pl.